Innowacyjne polityki klimatyczne

20171012_123404

rozpoczęcie

zakończenie

Ponad 20 ekspertów z 9 państw UE dyskutowało na temat transformacji niskoemisyjnej podczas spotkania konsorcjum projektu TRANSrisk, które zorganizowaliśmy w Warszawie w dniach 10-12 października 2017.
Trwające dwa i pół dnia warsztaty odbyły się w ramach międzynarodowego projektu TRANSrisk, którego celem jest pogłębienie zrozumienia ryzyka, niepewności i zależności związanych z różnymi ścieżkami niskoemisyjnej transformacji. Podczas spotkania zostały przedyskutowane bieżące prace projektowe oraz określone kolejne działania. Na ostatni rok trwania projektu zaplanowano dalsze prace polegające na identyfikacji innowacyjnych polityk klimatycznych za pomocą narzędzi i modeli rozwijanych w ramach projektu.
Przykłady innowacyjnych polityk klimatycznych
Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był omówieniu stanu prac nad studiami przypadków dla poszczególnych państw analizowanych w projekcie: Austrii, Grecji, Holandii, Indonezji, Kanady, Kenii, Szwajcarii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Na podstawie dyskusji zidentyfikowane zostały polityki, które rzeczywiście mogłyby w przełomowy sposób przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.
W przypadku Kenii rozpatrywana jest polityka polegająca na włączeniu rolników w sformalizowany system wymiany rynkowej i nakłonienia ich do wspólnego korzystania z dostępnych zasobów biomasy w sposób zrównoważony. W przypadku Holandii planowane jest radykalne obniżenie pogłowia bydła oraz budowa kilkunastu tysięcy zintegrowanych zakładów przetwarzania nawozu naturalnego, co przyczyni się do stworzenia zrównoważonego systemu produkcji żywności. Jak zauważył Eise Spijker z instytutu JIN, pomysły te same w sobie nie są nowatorskie, jednak ich zastosowanie na taka skalę oraz rozwiązanie problemu negatywnego wpływu hodowli bydła na stan gleby i wody przyniosłoby przełomowe zmiany.
Kolejny przykład innowacyjnej polityki polegającej na elektryfikacji międzymiastowego transportu drogowego w Szwecji zawdzięczmy pracom zaprezentowanym przez Timothy Suljadę z instytutu SEI. Gdyby takie rozwiązanie zastosować w większej liczbie państw, przyniosłoby to znaczącą redukcję emisji z transportu. Z kolei Gabriel Bachner z Uniwersytetu w Grazu przedstawił wyniki badań, których celem jest niskoemisyjna transformacja technologiczna w sektorze wytwarzania stali w Austrii. Ewentualny sukces wprowadzenia takiej polityki w tym kraju mógłby zrewolucjonizować proces wytwarzania stali na całym świecie.
Zaangażowanie partnerów społecznych: kontekst i metodologia
Podczas drugiego dnia warsztatów Aleksander Szpor z IBS wraz z Harisem Doukasem oraz Alexandrosem Nikasem z Politechniki Ateńskiej (NTUA) przetestowali metodę Fuzzy Cognitive Mapping, która służy do określenia największych według interesariuszy zagrożeń gospodarczych związanych z transformacją niskoemisyjną.  Aleksander Szpor przedstawił kontekst studium przypadku dla Polski, a partnerzy z Grecji opisali metodologię.
Narzędzia do oceny polityk klimatycznych
Ostatni dzień warsztatów poświęcony został omówieniu prac nad budową narzędzi służących do analizy polityk i wspierania decydentów. Sotiris Papadelis z Politechniki Ateńskiej (NTUA) przedstawił funkcjonalność narzędzia,  które opisuje niepewności związane z implementowaniem polityk klimatycznych. Z kolei Marek Antosiewicz z IBS przedstawił koncepcję oraz wstępną implementację– narzędzia , które pozwoli decydentom na łatwe uruchamianie symulacji makroekonomicznych z modelu MEMO wspierających podejmowanie decyzji dotyczących wyboru optymalnych polityk klimatycznych. Na koniec przedstawiono przykład wykorzystania narzędzia do analizy kosztów transformacji sektora energetycznego w Polsce.
W ostatniej części spotkania Aleksander Szpor, Jakub Sawulski oraz Jan Witajewski-Baltvilks z IBS wygłosili prezentacje dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej osób pracujących w sektorze wydobycia węgla w Polsce oraz modelu opisującego funkcjonowanie tego rynku pracy.   Bezpośrednio po warsztatach odbyło się seminarium zatytułowane „Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce” z udziałem kilkudziesięciu interesariuszy z Polski. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem tego wydarzenia (przeczytaj).

***

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wstępne wyniki badań. Końcowe wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu: www.transrisk-project.eu (w języku angielskim).

***

Bezpośrednio po warsztatach odbyło się seminarium zatytułowane „Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce” z udziałem kilkudziesięciu interesariuszy z Polski. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem tego wydarzenia (przeczytaj).

zdjęcia: Marek Antoszkiewicz

*Spotkanie zostało zorganizowane ze środków projektu TRANSrisk będącego częścią programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (umowa nr 642260).

Transrisk_flaga_loga_4

wszystkie wydarzenia