IBS POLICY PAPER

ISSN:                   2451-4365

Publisher:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Irysowa 18c, 02-660 Warszawa, Polska
KRS 0000249402  REGON 140420239  NIP 701-00-06-634

IBS Policy Paper 01/2014

Dual labour market in Poland – proposals for overcoming the deadlock

Piotr Arak, Piotr Lewandowski, Piotr Żakowiecki

IBS Policy Paper 01/2013

Women as a potential of the European labour force

Agnieszka Chłoń-Domińczak, Agnieszka Kamińska, Iga Magda