Wojciech Hardy

współpracownik naukowy

Wojciech_Hardy_1

Doktorant z ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek zespołu badawczego DELab UW. W latach 2015-2018 pracował w Instytucie Badań Strukturalnych jako ekonomista i zajmował się przede wszystkim wpływem postępu technologicznego na rynek pracy w Polsce i Europie, zmianami umiejętności i zadań na rynkach pracy oraz tematyką późnego przechodzenia na emeryturę. Wcześniej uczestniczył w projektach naukowych prowadzonych przez GRAPE (Group for Research in APplied Economics), m.in. na temat tzw. "piractwa" internetowego, którą to tematyką zajmuje się w dalszym ciągu. Od grudnia 2018 roku współpracuje z ekspertami Instytutu przy badaniach dotyczących zmiany zadań na rynkach pracy oraz realizuje projekt "Tam, ale nie z powrotem? Jednorazowe przejście między autoryzowanymi i nieautoryzowanymi źródłami dóbr kultury".

zainteresowania

technologia i umiejętności na rynku pracy, "piractwo" internetowe, nierówność płciowa

curriculum vitae

Wojciech Hardy