Wojciech Hardy

ekonomista

Wojciech_Hardy_1

Doktorant z ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej uczestniczył w projektach naukowych prowadzonych przez GRAPE (Group for Research in APplied Economics), m.in. na temat tzw. "piractwa" internetowego, którą to tematyką zajmuje się w dalszym ciągu.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się wpływem postępu technologicznego na rynek pracy w Polsce i Europie, zmianami umiejętności i zadań na rynkach pracy oraz tematyką późnego przechodzenia na emeryturę.

 

Prywatnie pasjonuje się muzyką oraz mitologią z różnych stron świata, choć książki poświęcone tej drugiej lubi przeplatać powieściami science-fiction (‘klasycznymi’ i/lub rosyjskimi). Ponadto, a właściwie przede wszystkim, realizuje się jako tata.

zainteresowania

technologia i umiejętności na rynku pracy, "piractwo" internetowe, nierówność płciowa

curriculum vitae

Wojciech Hardy