Szymon Górka

analityk

Szymon_Gorka_1

W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się analizą danych mikro- i makroekonomicznych. Na co dzień wykorzystuje umiejętności analityczne i programistyczne m.in. podczas pracy z oprogramowaniem STATA i Excel. Wraz z zespołem badawczym pracuje nad zmianami i zróżnicowaniem popytu na umiejętności na rynku pracy.

zainteresowania

system emerytalny, rynek pracy, zastosowania równań różniczkowych