Maciej Lis

współpracownik naukowy

Maciej_Lis_1

Doktor nauk ekonomicznych. Ekspert w zakresie ekonometrii, ekonomii zdrowia oraz edukacji. Autor i współautor publikacji z zakresu kształtowania się zdrowia, wydatków na zdrowie oraz produktywności w cyklu życia. Specjalizuje się budowie statycznych i dynamicznych modeli mikrosymulacyjnych. Jest autorem kohortowego modelu predykcji podaży pracy oraz modelu akumulacji kapitału ludzkiego.

dane kontaktowe

maciej.lis@ibs.org.pl

@maciek_lis (Twitter)

zainteresowania

ekonomia zdrowia, ekonomia pracy, ekonomia edukacji, metody quasi-eksperymentalne w ekonomii

wiadomości