Katarzyna Sałach

analityk

Katarzyna_Salach_1

Absolwentka matematyki (licencjat) oraz informatyki i ekonometrii (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się zarówno wokół ekonometrii, jak i ekonomii środowiska, w tym energii i klimatu. W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się głównie zagadnieniem ubóstwa energetycznego.

 

Prywatnie miłośniczka muzyki klasycznej i wieloletnia chórzystka. Ukończyła także studia licencjackie z muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim.

zainteresowania

ubóstwo energetyczne, ekonomia środowiska

wiadomości