Katarzyna Sałach

współpracownik naukowy

Katarzyna_Salach_1

Doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka matematyki (licencjat) oraz informatyki i ekonometrii (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warszawskim. W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się głównie zagadnieniem ubóstwa energetycznego, ale jej zainteresowania naukowe obejmują także nierówności ekonomiczne, mobilność dochodową i szeroko rozumianą problematykę ubóstwa. Członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST poświęconej ubóstwu energetycznemu w Europie.

 

Prywatnie miłośniczka muzyki klasycznej i wieloletnia chórzystka. Ukończyła także studia licencjackie z muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim.

zainteresowania

ubóstwo energetyczne, ubóstwo dochodowe, mobilność dochodowa, nierówności ekonomiczne

wiadomości