Jan Witajewski-Baltvilks

ekonomista

Jan_Witajewski-Baltvilks_1

Absolwent London School of Economics (BSc Economics), University of Cambridge (MPhil Economics) oraz European University Institute (MRes oraz PhD). W latach 2013-2015 pracował przy projektach naukowych w Fondazione Eni Enrico Mattei w Mediolanie. Ostatnio brał udział w licznych projektach, których celem było oszacowanie kosztów polityki klimatycznej. W pracy doktorskiej analizował determinanty kierunku i tempa zmian technologicznych w krajach rozwiniętych.

 

Członek komitetu redakcyjnego w czasopiśmie naukowym Climate Policy. W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się badaniem wpływu rozwoju technologicznego na zmiany klimatyczne i rynek pracy.

zainteresowania

ekonomia energii i klimatu, przyczyny nierówności zarobkowych, tempo i kierunek zmian technologicznych

curriculum vitae

Jan Witajewski-Baltvilks

wiadomości