Jakub Sawulski

ekonomista

Jakub_Sawulski_2

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w dziale audytu Deloitte Polska. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

 

W pracy badawczej zajmuje się obszarem finansów publicznych (w szczególności kierunkami wydatkowania środków publicznych oraz analizą systemów podatkowych i systemów emerytalnych), a także polityką energetyczną i polityką innowacyjną państwa.

 

Interesuje się piłką nożną, polityką i ekonomią. Lubi podróże i jazdę na nartach.

zainteresowania

finanse publiczne, system podatkowy, system emerytalny, polityka energetyczna, polityka innowacyjna, wydatki na B+R