Jakub Sawulski

ekonomista

Jakub_Sawulski_2

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykłada m.in. finanse publiczne, system podatkowy oraz podstawy finansów. Wcześniej pracował w dziale audytu Deloitte Polska. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

 

W pracy badawczej zajmuje się obszarem finansów publicznych (w szczególności kierunkami wydatkowania środków publicznych oraz analizą systemów podatkowych i systemów emerytalnych), a także polityką energetyczną i polityką innowacyjną państwa.

 

Interesuje się piłką nożną, polityką i ekonomią. Lubi podróże i jazdę na nartach.

zainteresowania

finanse publiczne, system podatkowy, system emerytalny, polityka energetyczna, polityka innowacyjna, wydatki na B+R