Jakub Sawulski

ekonomista

Jakub_Sawulski_2

Wykładowca (doktorant) w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również 3 lata pracy w dziale audytu Deloitte Polska. Jest w trakcie aplikacji na biegłego rewidenta.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się obszarem finansów publicznych, analizą kierunków wydatkowania środków publicznych i opracowaniem raportów o polskich finansach publicznych.

 

Interesuje się piłką nożną, polityką, ekonomią.

zainteresowania

finanse publiczne, systemy emerytalne, wydatki na B+R