Aleksander Szpor

analityk

Aleksander_Szpor_1

Absolwent Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie. Jego dotychczasowa kariera zawodowa związana była z sektorem pozarządowym - między innymi Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz administracją publiczną - Narodowym Bankiem Polskim, Kancelarią Sejmu i Kancelarią Premiera.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych prowadzi projekty dotyczące klimatu, energii i innowacji.

 

Prywatnie lubi narciarstwo i wspinanie, które jednak coraz częściej zastępuje rozrywką przy grach planszowych. Od niedawna szczególnie interesuje się portalami rodzicielskimi.

zainteresowania

instrumenty i projektowanie polityk publicznych, narodowe systemy innowacji, bezpieczeństwo energetyczne, niskoemisyjna transformacja