Celem projektu jest pokazanie czynników wpływających na zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce oraz identyfikacja skutecznych instrumentów polityki społecznej przeciwdziałających temu problemowi.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • oszacowanie skali zjawiska w Polsce przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii;
  • pogłębioną analizę charakterystyk ubogich energetycznie gospodarstw domowych w celu zaproponowania precyzyjnie sprofilowanych polityk publicznych mających pomóc osobom dotkniętym tym zjawiskiem;
  • analizę relacji pomiędzy ubóstwem energetycznym a innymi formami wykluczenia społecznego w Polsce;
  • analizę zjawiska ubóstwa energetycznego pod kątem zróżnicowania regionalnego w Polsce, z uwzględnieniem zarówno różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi jak i pomiędzy województwami;
  • skonstruowanie przykładowych instrumentów polityk publicznych mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się ubóstwa energetycznego w Polsce w przyszłości oraz ocena ich skuteczności z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego.

 

***

W latach 2015-2016 projekt był finansowany ze środków European Climate Foundation.
W roku 2017 projekt realizowany w ramach działalności statutowej IBS.

kontakt : aleksander.szpor@ibs.org.pl

wiadomości

osoby z IBS