Ubóstwo energetyczne jest przedmiotem badań ekspertów IBS od 2015 roku. Wypracowaliśmy i zaadaptowaliśmy do polskich warunków miary ubóstwa energetycznego stosowane w Unii Europejskiej. Udoskonalamy metodologię pomiaru, prowadzimy badania grupy dotkniętej problemem oraz przedstawiamy propozycje ograniczenia zjawiska w Polsce.

 

Dotychczas nasze badania były skoncentrowane na:

  • oszacowaniu skali zjawiska w Polsce przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii;
  • analizie charakterystyk ubogich energetycznie gospodarstw domowych;
  • analizie relacji pomiędzy ubóstwem energetycznym a innymi formami wykluczenia społecznego;
  • analizie zróżnicowania regionalnego zjawiska (z uwzględnieniem różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi jak i pomiędzy województwami);
  • skonstruowaniu przykładowych instrumentów polityk publicznych mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się ubóstwa energetycznego w Polsce w przyszłości oraz ocenie ich skuteczności z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego;
  • analizie zależności pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a ubóstwem energetycznym i wskazaniem optymalnych metod jednoczesnego przeciwdziałania obydwu zjawiskom.

Wyniki naszych badań zostały opisane w kilkunastu publikacjach oraz zaprezentowane podczas wielu seminariów i konferencji naukowych w kraju i za granicą. Wszystkie publikacje oraz relacje z wydarzeń IBS dotyczących ubóstwa energetycznego publikujemy poniżej.

 

***

 

W latach 2015-2016 oraz 10-12.2017 projekt był finansowany ze środków European Climate Foundation. W pozostałej części roku 2017projekt był realizowany w ramach działalności statutowej IBS. W roku 2018 projekt jest realizowany w ramach zleceń dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Forum Energii.

 

***

 

Osoby realizujące projekt w latach 2017-2018:

koordynator - Piotr Lewandowski

kierownik - Jan Rutkowski

analitycy -  Aneta Kiełczewska, Katarzyna Sałach, Aleksander Szpor, Konstancja Ziółkowska

 

kontakt : aleksander.szpor@ibs.org.pl

wiadomości

osoby z IBS