FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowatorskiej metody prognozowania popytu na pracę, podaży pracy oraz luki popytowo-podażowej i opracowanie nowego narzędzia służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Rozszerzenie zakresu  tematycznego dostępnych prognoz oraz funkcjonalności  narzędzia umożliwi instytucjom rynku pracy uzyskanie dodatkowych informacji i danych,  a tym samym wesprze służby zatrudnienia  w planowaniu efektywnych i trafnych działań.

 

 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut  Pracy i Spraw Socjalnych.

 

***

 

Wartość projektu: 7 367 919,38 zł. Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -  6209 682,45 zł, środki krajowe -  1 158 236, 93 zł.

 

kierownik: Iga Magda

koordynator merytoryczny: Piotr Lewandowski

architekt oprogramowania: Michał Ramsza

specjalista ds. modelowania: Marek Antosiewicz

ekspert kluczowy ds. rynku pracy: Elżbieta Kryńska (Uniwersytet Łódzki)

ekspert wiodący: Artur Gajdos (Uniwersytet Łódzki)

ekspert ds. prognozowania: Łukasz Arendt (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

analityk: Iwona Kukulak-Dolata (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

kontakt : ibs@ibs.org.pl

osoby z IBS

partnerzy

Uniwersytet Łódzki (UŁ)

Instytut  Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)