W ramach projektu zostaną zorganizowane cztery seminaria naukowe (public policy seminars) oraz konferencja „IBS Jobs Conference 2017”.

 

Seria czterech seminariów naukowych (public policy seminars) dotyczyć będzie tematyki rynku pracy, polityki społecznej oraz wpływu zmian na rynku energii na społeczeństwo. Podczas seminariów polscy i zagraniczni eksperci przedstawią wyniki najnowszych badań naukowych oraz rekomendacje ich implementacji w polityce publicznej i regulacjach.

 

Konferencja „IBS Jobs Conference 2017” poświęcona będzie najważniejszym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy, umiejętnościami, regulacjami oraz nierównościami dochodowymi. Wśród prelegentów znajdą się zarówno naukowcy, jak i praktycy oraz decydenci polityczni z Polski i zagranicy. Główne cele konferencji to:

  • zwiększenie rozpoznawalności polskiej nauki za granicą,
  • rozpowszechnienie udziału polskich naukowców w istotnych projektach badawczo – rozwojowych realizowanych przez wiodące światowe instytucje i ośrodki badawcze,
  • zaprezentowanie wyników badań dotyczących Polski prowadzonych przez IBS.

***

Projekt finansowany w ramach umowy 892/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_MNiSW_pl

komitet programowy IBS, koordynacja: Piotr Lewandowski, Iga Magda, Jan Witajewski-Baltvilks

pomoc merytoryczna: Wojciech Hardy, Roma Keister

organizacja wydarzeń: Magdalena Wojtuch-Krasuska, Agata Miazga, Justyna Łapińska

promocja: Beata Kwiatkowska

kontakt : magdalena.wojtuch-krasuska@ibs.org.pl

wiadomości

osoby z IBS