IBS WORKING PAPER

ISSN:                   2451-4373

Wydawca:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Wiśniowa 40B lok. 8, 02-520 Warszawa, Polska
KRS 0000249402  REGON 140420239  NIP 701-00-06-634

IBS Working Paper 09/2016

Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce

Maciej Lis, Agata Miazga, Katarzyna Sałach

IBS Working Paper 08/2016

Rozmaitość przyczyn i przejawów ubóstwa energetycznego

Konstancja Ziółkowska (Święcicka), Maciej Lis, Katarzyna Sałach

IBS Working Paper 07/2016
IBS Working Paper 05/2016
IBS Working Paper 03/2016
IBS Working Paper 02/2016

Makroekonomiczne skutki opodatkowania produkcji i zużycia materiałów

Marek Antosiewicz, Piotr Lewandowski, Jan Witajewski-Baltvilks

IBS Working Paper 01/2016
IBS Working Paper 16/2015
IBS Working Paper 15/2015