IBS WORKING PAPER

ISSN:                   2451-4373

Wydawca:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Wiśniowa 40B lok. 8, 02-520 Warszawa, Polska
KRS 0000249402  REGON 140420239  NIP 701-00-06-634

IBS Working Paper 04/2018
IBS Working Paper 02/2018

Wpływ termomodernizacji budynków mieszkalnych na rynek pracy w Polsce

Konstancja Ziółkowska (Święcicka), Piotr Lewandowski, Katarzyna Sałach

IBS Working Paper 01/2018

Program „Rodzina 500+” a podaż pracy kobiet w Polsce

Nicola Brandt, Aneta Kiełczewska, Iga Magda

IBS Working Paper 07/2017
IBS Working Paper 04/2017
IBS Working Paper 03/2017
IBS Working Paper 01/2017