Zapytania ofertowe dot. oprogramowania komputerowego

code-1839406_640
Zachęcamy do składania ofert na zakup i dostawę licencji programów z rodziny MATLAB, Stata i Stat/Transfer 13.

→ Aktualizacja oraz zakup licencji specjalistycznego oprogramowania statystycznego Stata oraz zakup i dostawa licencji jednostanowiskowej oprogramowania Stat/Transfer 13 (Single Registered User Perpetual License) (termin: 17 maja 2018 do godz. 16:00):

 

→ Zakup oraz dostawa licencji oprogramowania z rodziny produktów MATLAB (termin: 16 maja 2018 do godz. 16:00):

System prognozowania polskiego rynku pracy

 

*Zapytania w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

Projekt związany z tą wiadomością:

System prognozowania polskiego rynku pracy

wszystkie wiadomości