Stabilność zatrudnienia od 2008 r. zawdzięczamy m.in. zatrudnieniu osób po 50. r.ż.

pixabay-kawiarnia
12 stycznia odbyło się w sejmie publiczne wysłuchanie prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej. Prezydent zaproponował powrót do wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do 2012 r.

Kobiety miałyby możliwość przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni od 65 r.ż. Zmiany dotyczyłyby zarówno osób odprowadzających składki do ZUS, jak i KRUS.

 

W radiowej Trójce mogliśmy wysłuchać wywiadu z Piotrem Lewandowskim (prezesem Instytutu Badań Strukturalnych), Wojciechem Nagelem (prezesem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych) oraz Zbigniewem Żurkiem (wiceprezesem Business Centre Club) nt. sytuacji osób starszych na rynku pracy.

 

Piotr Lewandowski zwracał uwagę, że jeszcze 5, 10 lat temu mieliśmy b. niski wskaźnik zatrudnienia osób starszych, a od 2008 roku stabilność zatrudnienia w Polsce zawdzięczamy w dużej mierze właśnie rosnącemu zatrudnieniu osób po 50. i 60. roku życia. Podkreślał jednocześnie, że cenne jest, aby osoby po 50. czy 60. r.ż. miały możliwość pozostania w pracy, którą mają, ponieważ trudniej będzie im znaleźć nową, jeśli dotychczasową stracą.

 

Wojciech Nagel (IGTE), w kontekście rozmowy o sytuacji osób starszych na rynku pracy, stwierdził:

- Nie ma takiej presji młodych roczników na rynek pracy, jaka była lat temu dziesięć. Półtora miliona do miliona ośmiuset tysięcy trwale i stale przebywa za granicą i tam płaci składki.

 

Zbigniew Żurek odniósł się natomiast m.in. do przepisów chroniących osoby w wieku okołoemerytalnym przed zwolnieniem z pracy, podkreślając, że przepisy te są sztuczne i nie stanowią realnego wsparcia osób starszych na rynku pracy.

 

Logo_trojka

audycja Magdaleny Karczewskiej do wysłuchania w radiowej Trójce (posłuchaj)

wszystkie wiadomości