Popyt na usługi opiekuńcze w najbliższej przyszłości wzrośnie

pixabay-opieka
Dziś opieka nad osobami starszymi sprawowana jest najczęściej przez członków rodziny i to jest problem polskiego systemu - Iga Magda w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Grzybowskim w Polskim Radio 24.

Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, zawody związane z usługami opiekuńczymi (pielęgniarki, opiekunowie dzieci i osób starszych) nie wiążą się ani ze szczególnym prestiżem, ani z wysokimi zarobkami. Dlaczego tak jest, skoro np. wymogi dotyczące kwalifikacji pielęgniarek rosły, a dziś wiele pielęgniarek ma wykształcenia wyższe na poziomie licencjatu?

słaba pozycja negocjacyjna kobiet

- Po części wynika to z faktu, że zawody te wykonywane są przez kobiety - mówiła Iga Magda w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Grzybowskim - To, co jako ekonomiści nazywamy dyskryminacją płacową, występuje w zawodach sfeminizowanych (a zawody opiekuńcze takimi są) i sprawia, że zarobki w tych zawodach są dużo niższe. Wynika to ze słabszej pozycji negocjacyjnej kobiet.

w sektorze publicznym brakuje myślenia strategicznego

Na ile - w kontekście starzenia się społeczeństwa - rynek sam wpłynie na zmianę sytuacji?

- Wynagrodzenia związane z usługami opiekuńczymi kształtuje sektor publiczny - zaznaczała Iga Magda - a to jak kształtowane są wynagrodzenia w sektorze publicznym odstaje od mechanizmów czysto rynkowych.

Skoro jednak usługi opiekuńcze rozliczane są przez sektor publiczny, to czy nie powinniśmy oczekiwać, że właśnie w sektorze publicznym szczególnie będą brane pod uwagę problemy, z którymi jako społeczeństwo będziemy musieli się zmierzyć np. sytuacja demograficzna - pytał Krzysztof Grzybowski.

- W sektorze brakuje myślenia perspektywicznego [...], chociaż dane makroekonomiczne pokazują, jak wielkie będą braki po stronie lekarzy, pielęgniarek, opiekunów osób starszych - mówiła Iga Magda i podkreślała - Zmiana demograficzna naprawdę przyspiesza. Już po 2020 roku [...] zacznie bardzo wyraźnie widać wzrost potrzeb i popytu na usługi opiekuńcze dla osób starszych.

systemowy problem opieki nad osobami starszymi

- Wszystkie dane - przypominała Iga Magda - wskazują, że liczba osób po 85. roku życia w ciągu najbliższych siedmiu lat wzrośnie dwukrotnie. Spora część tych osób będzie wymagała pomocy. Dziś opieka jest sprawowana najczęściej przez członków rodziny i jest to problem polskiego systemu [...] Opieka instytucjonalna po stronie państwa będzie potrzebna.

 

Cała rozmowa dostępna jest w serwisie Polskiego Radia 24 - wysłuchaj

 

bmk >

wszystkie wiadomości