Kobiety NEETs - spotkanie Komitetu FEMM w Europarlamencie

L014158-A3PO-IPOL-Labour and Social Situ of Women in EU
Iga Magda wystąpi spotkaniu Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci (FEMM) w Parlamencie Europejskim, podczas którego opowie o sytuacji tzw. NEETów w Europie (27.02).

Iga Magda została zaproszona na spotkanie Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci (FEMM) w Parlamencie Europejskim 27 lutego, którego tematem jest m.in. sytuacja kobiet na europejskich rynkach pracy. Iga Magda opowie o NEETach (ang. neither in education, employment, nor training), młodych osobach, które nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą do zawodu. Skupi się na sytuacji młodych kobiet, które częściej trafiają do tej kategorii.

 

Iga Magda (prof. SGH i wiceprezeska IBS) kieruje projektem Youth Employment PartnerSHIP, którego celem jest ewaluacja efektywności wsparcia na rzecz osób młodych na rynku pracy w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce.

 

Spotkanie Komitetu odbędzie w środę, 27 lutego w godz. 11:00-12:30.

Program: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/events-hearings.html?id=20190218CHE06001

Transmisja na żywo:  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

 

L014158-A3PO-IPOL-Labour and Social Situ of Women in EU

 

wszystkie wiadomości