Europejskie Forum Nowych Idei

Gala_Otwarcia8-1024x682
Robotyzacja i cyfryzacja oraz związana z nimi przyszłość pracy - tematem przewodnim tegorocznego kongresu Konfederacji Lewiatan.

28-30 września br. w Sopocie odbyło się Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) organizowane przez Konfederację Lewiatan. Udział w kongresie wzięli przedstawiciele biznesu, nauki, polityki, kultury, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim była robotyzacja i cyfryzacja oraz związana z nimi przyszłość pracy. Wśród panelistów byli m.in. futurolog Martin Ford (autor książki "Świt robotów"), prof. Guy Standing (SOAS, Londyn), Annemarie Muntz (World Employment Confederation).

 

Znaczną część kongresu poświęcono temu, że czwarta rewolucja przemysłowa zmienia charakter pracy na całym świecie. Rodzi to obawy, że wiele osób, które nie będą w stanie przekwalifikować się, zostanie bez pracy. Piotr Lewandowski z naszego Instytutu wziął udział w jednej z debat, która dotyczyła tych zagadnień, zatytułowanej „Globalizacja a przyszłość pracy w oczach młodych – szansa czy zagrożenie?”. Sesję, zorganizowaną przez magazyn Liberté!, poprowadził Krzysztof Iszkowski (Liberté!) i wzięli w niej udział także Eszter Nova (Financial Research Institute, Węgry) i Dominykas Šumskis (Lithuanian Free Market Institute,  Litwa). Piotr Lewandowski zaprezentował wyniki badań IBS, które pokazują, że w krajach EŚW, jak do tej pory, roboty i komputery nie odbierają nam pracy. W dyskusji sporo uwagi poświęcono szansom i zagrożeniom, jakie automatyzacja i komputeryzacja niesie dla krajów naszego regionu, podkreślano także kluczowe znaczenie umiejętności łączenia kompetencji twardych z miękkimi, oraz rolę, jaką dla ich budowania odgrywa edukacja na wczesnym etapie życia.

 

Część debat wykraczała poza kwestie ekonomiczne. Udało się to w panelu pt. "Zuberyzowana gospodarka a demokracja", prowadzonym przez Radosława Markowskiego (Centrum Studiów nad Demokracją, SWPS, Polska), w którym wzięli udział Stefan Batory (iTaxi, Polska), Ulrike Guérot (European Democracy Lab, Niemcy), Herbert Kitschelt (Duke University, USA), Ferdinand Kjaerulff (CodersTrust, Dania), Hubert Tworzecki (Emory College of Arts and Sciences, USA), poświęconym politycznym i społecznym aspektom zachodzących zmian technologicznych.

 

Strona EFNI

EFNI_logo_RGB

 

r.k/p.l

pliki do pobrania P.Lewandowski_EFNI_2016
wszystkie wiadomości