Transformacja węglowa w Polsce

transformacja węglowa w polsce

Katowice

rozpoczęcie

zakończenie

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1

Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat transformacji węglowej w Polsce towarzyszących szczytowi klimatycznemu ONZ - Katowice, 10 grudnia 2018.
„Jak mogą wyglądać ścieżki transformacji zgodne z porozumieniem paryskim (<2ºC), osiągalne i społecznie sprawiedliwe?”  to temat i kluczowe pytanie warsztatów zorganizowanych przez Climate Strategies (CS), Instytut Badań Strukturalnych (IBS) oraz Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI). Warsztaty odbędą się w Katowicach w Głównym Instytucie Górnictwa (Plac Gwarków 1) w poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku w godzinach 13.00-17.30. 
Warsztaty skupione będą wokół kluczowych pytań:
 • W jaki sposób transformacja w sektorze węglowym wpłynie na produkcję i konsumpcję węgla?
 • Jakie mogą być społeczne i ekonomiczne konsekwencje takich zmian?
 • W jaki sposób wyzwania transformacyjne powinny znaleźć odzwierciedlenie w strategiach dla polskiego sektora węglowego, pracowników, firm i społeczności?
Celem warsztatów będzie przedstawienie możliwych ścieżek transformacji w sektorze węglowym, a także ich wpływu na rynek pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podczas pierwszej sesji zaprezentowane zostaną badania na temat wpływu transformacji na rynek pracy w Polsce. Następnie przedstawimy studium przypadku z Niemiec i krótki przegląd przypadków z RPA, Indii, Chin i Australii. W ostatniej części zaproszeni interesariusze będą mieli możliwość skomentować zaprezentowane wyniki badań i porozmawiać o proponowanych ścieżkach i rozwiązaniach. Mamy nadzieję, że warsztaty z tak szeroką reprezentacją interesariuszy pozwolą na sformułowanie wniosków przydatnych w projektowaniu przyszłych polityk transformacji.
Zapraszamy do rejestracji na warsztaty za pomocą strony internetowej https://coaltransitionsinpoland.konfeo.com do 7 grudnia 2018 r. Warsztaty odbędą się w języku polskim i angielskim.
program
 • 13:00 – 13:30 Rejestracja, lekki lunch, kawa i herbata

 • 13:30 – 13:40 Otwarcie i wprowadzenie do warsztatów – Andrzej Błachowicz (Climate Strategies)

 • 13:40 – 14:40 Prezentacje autorów – moderowane przez Andrzeja Błachowicza (Climate Strategies)

  • Przegląd inicjatyw politycznych w obszarze transformacji węglowej – Oliver Sartor (IDDRI)
  • Ścieżki transformacji węglowej – wyzwania i szanse dla Polski – Aleksander Szpor & Jan Witajewski-Baltvilks (IBS)
  • Transformacja węglowa w Polsce – lekcje z przeszłości– Ian Walker (Bank Światowy)

 • 14:40 – 15:10 Dyskusja

 • 15:10 – 15:30 Przerwa kawowa

 • 15:30 – 16:15 Okrągły stół interesariuszy – moderowany przez Daniel Kiewrę (IBS)

  • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego
  • Kazimierz Grajcarek, wieloletni Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność
  • Piotr Lewandowski, Prezes Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych
  • Stanisław Prusek, Dyrektor Głównego Instytut Górnictwa, Członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej S.A.
  • Krzysztof Stefanek, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Śląskiego
  • Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  • Izabela Zygmunt, aktywistka, CEE Bankwatch Network, Polska Zielona Sieć

 • 16:15– 17:15 Dyskusja

 • 17:15 – 17:30 Podsumowanie

wszystkie wydarzenia