Społeczny wymiar transformacji energetycznej

coal-1521718_1920

Kopenhaga

rozpoczęcie

zakończenie

W dniach 4-5 maja 2017 w Kopenhadze odbyło się spotkanie sieci ekspertów działającej pod agendą Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) - Eionet. Piotr Lewandowski przedstawił wyzwania społeczne związane z transformacją energetyczną.
Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet) zrzesza ponad 1000 ekspertów z ponad 350 organizacji zajmujących się środowiskiem. Podczas konferencji eksperci dyskutowali na tematy związane z energią i środowiskiem, dotyczące m.in. prognoz związanych z polityką klimatyczną i energetyczną, oszczędności wynikających z wdrażania odnawialnych źródeł energii, pomiaru korzyści płynących ze zwiększenia efektywności energetycznej.   Podczas spotkania Piotr Lewandowski, prezes naszego Instytutu, przedstawił wyzwania związane z transformacją energetyczną w wymiarze społecznym, skupiając się na specyfice rynku pracy związanego z górnictwem. Pokazał, że przeszkody w odchodzeniu od polityki opartej na węglu mają w dużej mierze charakter społeczny oraz polityczny i wymagają szeroko zakrojonej polityki wspierającej rozwój regionalny oraz powstawanie dobrej jakości miejsc pracy będących alternatywą dla zatrudnienia w górnictwie (prezentacja w języku angielskim poniżej).  

***

Europejska Agencja Środowiska (EEA) jest instytucją Unii Europejskiej mającą na celu dostarczanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na tematy związane ze środowiskiem. Agencja odgrywa czołową rolę we wspieraniu długofalowych działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem na szczeblu europejskim.  

a.m.

wszystkie wydarzenia