Oblicza bezrobocia – bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia

IBS_EC_seminarium_plakat_czerwony_900x543

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

rozpoczęcie

zakończenie

Jasna 14/16a, Warszawa

Seminarium IBS i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - 18 czerwca br., Warszawa.
Sytuacja na polskim rynku pracy jest najlepsza od ponad 20 lat, jednakże wciąż ponad 6 mln osób w wieku 20-64 lata nie pracuje. W obliczu starzenia się ludności aktywizacja zawodowa będzie miała rosnące znaczenie zarówno dla gospodarki, jak również, ze względu na wysokość świadczeń emerytalnych, dla poszczególnych osób. Celem seminarium była dyskusja nad aktywizacją zawodową Polaków w świetle najnowszych badań naukowych.
Badania nad różnorodnymi barierami zatrudnienia lub aktywności zawodowej w Polsce i Europie przedstawili: W dyskusji panelowej rozmawialiśmy o polityce społecznej mającej na celu zwiększenie aktywności zawodowej Polaków - z perspektywy administracji lokalnej i centralnej. Paweł Kubicki (SGH) przedstawił również główne wnioski z badania "Pamiętniki bezrobotnych" realizowanego przez Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH. Wśród panelistów znaleźli się: Lech Antkowiak (Urząd Pracy m.st. Warszawa), Ewa Flaszyńska (MRPiPS), Paweł Kubicki (SGH), Cezary Miżejewski (WRZOS).

***

Dziękujemy za liczny i aktywny udział w spotkaniu!

IBS_EC_seminarium_plakat_czerwony_900x543

wszystkie wydarzenia