Konferencja Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (AERE)

pittsburgh-996347_1280

Pittsburgh (Pensylwania)

rozpoczęcie

zakończenie

Aleksander Szpor i Jan Witajewski-Baltvilks zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących kosztów transformacji niskoemisyjnej oraz wpływu „zielonych innowacji” na wzrost gospodarczy.
W dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. w Pittsburghu (Pensylwania) odbyła się coroczna konferencja Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (AERE) - 2017 AERE Annual Summer Conference. Jest to najważniejsze na kontynencie amerykańskim wydarzenie naukowe dla ekonomistów zajmujących się energią, zasobami i ekologią. Podczas 3-dniowej konferencji naukowcy prezentowali swoje badania dotyczące między innymi minimalizowania kosztów społecznych polityki klimatycznej, rozwoju czystych technologii  oraz ewaluacji dóbr ekologicznych. W konferencji brało udział dwóch pracowników Instytutu Badań Strukturalnych.   Aleksander Szpor (IBS) przedstawił artykuł o kosztach transformacji niskoemisyjnej. Wykazał on między innymi, że nagłe zmiany miksu energetycznego prowadzą do znacznie większego wzrostu bezrobocia w krajach, w których istnieje duży sektor górniczy niż w krajach importujących ten surowiec.   Jan Witajewski-Baltvilks (IBS) zaprezentował badania prowadzone wspólnie z Carolyn Fischer z waszyngtońskiego instytutu Resources for the Future. Zaprezentowany model wskazuje, że w celu maksymalizacji wzrostu gospodarczego, wszystkie kraje powinny koncentrować swój wysiłek innowacyjny na podobnych technologiach. Równoległy rozwój technologii, które nawzajem się wykluczają, może prowadzić do spowolnienia gospodarczego.
wszystkie wydarzenia