Globalizacja, praca oraz nowe aspekty nierówności w Europie i Azji Środkowej

ibs_wb_distributional_tensions_conference_pl

Warszawa

rozpoczęcie

zakończenie

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

Zapraszamy na konferencję Banku Światowego i IBS. Do 18 listopada czekamy na nadsyłanie zgłoszeń prezentacji.
Instytucje, które w ostatnich dekadach przyczyniały się do równości i dobrobytu, dziś stają przed wyzwaniem ze strony nowych form nierówności w Europie i Azji Środkowej. Polaryzacja rynków pracy, zmiany w strukturze zawodowej, nierówność dochodów i szans oraz rosnąca koncentracja majątku wywierają coraz większą presję na dotychczasowe formy umowy społecznej i państwa dobrobytu. Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy na temat tego, jak zmiany technologiczne i demograficzne oraz polityki publicznej kształtują nowe formy nierówności, jakie konsekwencje niosą one dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji. Chcemy, aby na konferencji zostały zaprezentowane i poddane dyskusji nowe pomysły na rozwiązania odpowiadające na te wyzwania. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy (językiem prezentacji będzie angielski) i będzie okazją do wymiany poglądów między badaczami specjalizującymi się w wymienionych tematach oraz praktykami i decydentami.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA
  • Międzypokoleniowe różnice w zatrudnieniu i dochodach
  • Wyzwania dla zatrudnienia wśród ludzi młodych
  • Nierówność szans
  • Technologia, offshoring oraz ich wpływ na zatrudnienie
  • Nowe spojrzenie na nierówności na tle płciowym na rynkach pracy
 WYKŁAD HONOROWY
Marc Fleurbaey (Robert E. Kuenne Professor in Economics and Humanistic Studies i Professor of Public Affairs and the University Center for Human Values na Woodrow Wilson School Uniwersytetu w Princeton) wygłosi wykład pod tytułem “Welfare policy and beyond”. 
ZGŁOSZENIA PRAC
Prosimy o nadsyłanie pełnych prac lub streszczeń (na około 1000 słów, ang. extended abstract) w języku angielskim. Streszczenia powinny zawierać: pytania badawcze, opis metodologii oraz wnioski. Międzysektorowe i międzydyscyplinarne podejście oraz prace ważne dla stanowienia regulacji w tematach konferencji będą szczególnie mile widziane. Prosimy o nadsyłanie prac w języku angielskim. Pierwszeństwo otrzymają pełne prace. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: jobs_conference@ibs.org.pl. Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do ich prezentacji podczas konferencji. Prezentującym autorom zapewniamy nocleg w hotelu (do dwóch dni - 15 oraz 16 stycznia).
TERMINY ZWIĄZANE Z KONFERENCJĄ
  • 18 listopada 2018  -  Termin nadsyłania zgłoszeń
  • 30 listopada 2018  -  Ogłoszenie przyjętych prac
  • 31 grudnia 2018  -  Termin nadsyłania pełnych opracowań
  • 16-17 stycznia 2019  -  Konferencja
KONTAKT

W razie pytań prosimy o kontakt: jobs_conference@ibs.org.pl.

ORGANIZATORZY

IBS: Piotr Lewandowski i Iga Magda

Bank Światowy: Maurizio Bussolo i Iván Torre

ibs_wb_distributional_tensions_conference_pl

pliki do pobrania Call for papers
wszystkie wydarzenia