Globalizacja, praca oraz nowe aspekty nierówności w Europie i Azji Środkowej

ibs_wb_distributional_tensions_conference_pl

Warszawa

rozpoczęcie

zakończenie

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

Zapraszamy na konferencję Banku Światowego i IBS dot. kształtowania się nowych form nierówności oraz ich konsekwencji dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji.
Konferencja IBS i Banku Światowego odbędzie się 16-17 stycznia 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z programem, a także do rejestracji na konferencję do 11 stycznia 2019 r.  

Instytucje, które w ostatnich dekadach przyczyniały się do równości i dobrobytu, dziś stają przed wyzwaniem ze strony nowych form nierówności w Europie i Azji Środkowej. Polaryzacja rynków pracy, zmiany w strukturze zawodowej, nierówność dochodów i szans oraz rosnąca koncentracja majątku wywierają coraz większą presję na dotychczasowe formy umowy społecznej i państwa dobrobytu. Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy na temat tego, jak zmiany technologiczne i demograficzne oraz polityki publicznej kształtują nowe formy nierówności, jakie konsekwencje niosą one dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji. Chcemy, aby na konferencji zostały zaprezentowane i poddane dyskusji nowe pomysły na rozwiązania odpowiadające na te wyzwania. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy (językiem prezentacji będzie angielski) i będzie okazją do wymiany poglądów między badaczami specjalizującymi się w wymienionych tematach oraz praktykami i decydentami.

Podczas 6 sesji tematycznych eksperci z Polski i zagranicy przedstawią wyniki swoich badań. Znajdą się wśród nich przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych z całego świata, m.in.: Princeton University, Banku Światowego, University of Bari, Norwegian School of Economics, czy European Bank for Reconstruction and Development ( →program konferencji).
GŁÓWNE ZAGADNIENIA
  • Międzypokoleniowe różnice w zatrudnieniu i dochodach
  • Wyzwania dla zatrudnienia wśród ludzi młodych
  • Nierówność szans
  • Technologia, offshoring oraz ich wpływ na zatrudnienie
  • Nowe spojrzenie na nierówności na tle płciowym na rynkach pracy
 WYKŁAD HONOROWY
Marc Fleurbaey (Robert E. Kuenne Professor in Economics and Humanistic Studies i Professor of Public Affairs and the University Center for Human Values na Woodrow Wilson School Uniwersytetu w Princeton) wygłosi wykład pod tytułem “Welfare policy and beyond”. 
REJESTRACJA

Zapraszamy do rejestracji do dnia 11 stycznia 2019: https://2019jobsconference.konfeo.com.

KONTAKT

W razie pytań prosimy o kontakt: jobs_conference@ibs.org.pl.

ORGANIZATORZY

IBS: Piotr Lewandowski i Iga Magda

Bank Światowy: Maurizio Bussolo i Iván Torre

ibs_wb_distributional_tensions_conference_pl

pliki do pobrania Program
wszystkie wydarzenia