36. Międzynarodowe Warsztaty Energetyczne

IEW_3

College Park (Maryland - USA)

rozpoczęcie

zakończenie

Jan Witajewski-Baltvilks zaprezentował model dotyczący zielonych innowacji i wzrostu gospodarczego.
International Energy Workshop (IEW) to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych cyklów warsztatów dotyczących energii. Spotkania zostały zapoczątkowany w 1981 roku przez słynnego badacza Alana S. Manne’a z Uniwersytetu Stanforda. Od tego czasu, co roku na to relatywnie kameralne spotkanie przyjeżdża grupa uznanych ekonomistów zajmujących się energią, aby przedyskutować najnowsze wyniki badań w tej dziedzinie.   36. edycja warsztatów International Energy Workshop (IEW) odbyła się w dniach 12-14 lipca br. w College Park (Maryland, USA). Podczas 3-dniowych warsztatów naukowcy prezentowali swoje badania dotyczące między innymi: elektryfikacji transportu w Stanach Zjednoczonych, ryzyka zmian klimatycznych oraz zastosowania biomasy w energetyce.   W konferencji wziął udział dr Jan Witajewski-Baltvilks z naszego Instytutu, który zaprezentował badania prowadzone wspólnie z Carolyn Fischer z waszyngtońskiego instytutu Resources for the Future. Tematem prezentacji była zależność między zielonymi innowacjami i wzrostem gospodarczym. Przedstawiony model wskazuje, że w celu maksymalizacji wzrostu gospodarczego, wszystkie kraje powinny koncentrować swój wysiłek innowacyjny na podobnych technologiach. Równoległy rozwój technologii, które nawzajem się wykluczają, ogranicza tempo wzrostu gospodarczego.   Zachęcamy do zapoznania się z całą prezentacją w języku angielskim (poniżej).  

oprac. jwb, am

wszystkie wydarzenia