23. konferencja EAERE

athens-1891719_640

Ateny

rozpoczęcie

zakończenie

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2017 r. w Atenach odbyła się coroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE).
Konferencja jest najważniejszym na kontynencie europejskim wydarzeniem naukowym przeznaczonym dla ekonomistów zajmujących się energią, zasobami i ekologią. Podczas tegorocznej – 23. edycji konferencji naukowcy prezentowali swoje badania dotyczące między innymi modelowania poszanowania energii przez konsumentów, kosztów polityki klimatycznej oraz oszacowania wartości dóbr ekologicznych.   Jan Witajewski-Baltvilks z IBS zaprezentował badania prowadzone wspólnie z Carolyn Fischer z waszyngtońskiego instytutu Resources for the Future. Tematem prezentacji była zależność między zielonymi innowacjami i wzrostem gospodarczym. Przedstawiony model wskazuje, że w celu maksymalizacji wzrostu gospodarczego, wszystkie kraje powinny koncentrować swój wysiłek innowacyjny na podobnych technologiach. Równoległy rozwój technologii, które nawzajem się wykluczają, oznacza słabszy wzrost gospodarczy w długim horyzoncie czasowym.   Zachęcamy do zapoznania się z całą prezentacją w języku angielskim (poniżej).  

oprac. jwb, am

wszystkie wydarzenia