2017 IBS Jobs Conference: Technology, demography and the global division of labour

ibs-event-jobs-pl_www

Centrum Konferencyjne Golden Floor

rozpoczęcie

zakończenie

Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, Polska

Mamy przyjemność zaprosić na międzynarodową konferencję IBS Jobs Conference, poświęconą technologii, demografii oraz podziałowi pracy na świecie - 6-7 grudnia 2017, Warszawa.
Głównymi tematami tegorocznej konferencji będą: starzenie się ludności, technologia, podział umiejętności i zadań w pracy na świecie oraz nierówności na rynkach pracy. Postęp technologiczny i zmiany demograficzne wpływają na rozwój rynków pracy na całym świecie. Wiążą się zarówno z popytem jak i podażą pracy, mogą przyczyniać się do niedopasowania umiejętności do wykonywanej pracy i nierówności w płacach, dochodach czy jakości pracy. Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy o tym jak te zjawiska kształtują rynki pracy na świecie i w jaki sposób można sprostać powstającym z tego powodu wyzwaniom.   Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia:
  • Technologia, ‘offshoring’ i ich wpływ na światowy podział pracy
  • Zmiany strukturalne i zawodowe
  • Popyt na umiejętności i zadania w pracy
  • Starzenie się ludności i jego wpływ na rynki pracy
  • Nierówności w wynagrodzeniu i nierówności między kobietami i mężczyznami
Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy (językiem prezentacji będzie angielski). Będzie okazją do wymiany doświadczeń naukowych i poglądów między badaczami specjalizującymi się w wymienionych tematach oraz decydentami.  
Zgłoszenia prac
Prosimy o nadsyłanie pełnych prac lub streszczeń (na około 1000 słów, ang. extended abstract) w języku angielskim. Streszczenia powinny zawierać: pytania badawcze, opis metodologii oraz wnioski. Międzysektorowe i międzydyscyplinarne podejście oraz prace ważne dla stanowienia regulacji w tematach konferencji będą szczególnie mile widziane.   Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do ich prezentacji podczas konferencji. Prezentującym autorom zapewniamy nocleg w hotelu (do trzech dni - od 5 do 7 grudnia) oraz zwracamy koszty podróży (szczegóły w dokumencie poniżej).   Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: jobs_conference@ibs.org.pl do 29 października br.
 Terminy związane z konferencją:

29 października 2017 - Termin nadsyłania zgłoszeń

31 października 2017 - Ogłoszenie przyjętych prac

17 listopada 2017 - Termin nadsyłania pełnych opracowań

6-7 grudnia 2017 - 2017 IBS Jobs Conference

***

W razie pytań prosimy o kontakt: jobs_conference@ibs.org.pl

ibs-event-jobs-pl
wszystkie wydarzenia