2017 IBS Jobs Conference: Technology, demography and the global division of labour

ibs-event-jobs-pl_www

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (piętro 26, sale A i D)

rozpoczęcie

zakończenie

Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, Polska

Po raz kolejny badacze rynku pracy spotkali się na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez nasz Instytut (Warszawa, 6-7 grudnia).
Głównymi tematami tegorocznej konferencji były: starzenie się ludności, technologia, podział umiejętności i zadań w pracy na świecie oraz nierówności na rynkach pracy. Postęp technologiczny i zmiany demograficzne wpływają na rozwój rynków pracy na całym świecie. Wiążą się zarówno z popytem jak i podażą pracy, mogą przyczyniać się do niedopasowania umiejętności do wykonywanej pracy i nierówności w płacach, dochodach czy jakości pracy. Konferencja miała na celu pogłębienie wiedzy o wpływie tych zjawisk na rynki pracy na świecie oraz dyskusję o powstającym z tego powodu wyzwaniom.
Tematyka konferencji objęła następujące zagadnienia:
  • Technologia i jej wpływ na światowy podział pracy
  • Zmiany strukturalne i zawodowe
  • Popyt na umiejętności i zadania w pracy
  • Starzenie się ludności i jego wpływ na rynki pracy
  • Nierówności w wynagrodzeniu i nierówności między kobietami i mężczyznami

Konferencja miała charakter międzynarodowy – wyniki swoich badań zaprezentowało 26 naukowców z wiodących ośrodków naukowych z Polski (7 prezentacji), Europy i świata. Szczegółowy program konferencji (w języku angielskim) -> zobacz

Wkrótce udostępnimy podsumowanie wydarzenia, a tymczasem zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami (w j.angielskim; załączniki poniżej).

***

Dziękujemy za interesujące prezentacje oraz cenne uwagi i dyskusję!

ibs-event-jobs-pl

Program

DZIEŃ 1 (6.12.)
09:00 – 09:30   Rejestracja i kawa
09:30 – 11:00   A. Technologia, instytucje i polaryzacja (sala A) 11:00 – 11:30   Przerwa kawowa
11:30 – 13:00   Sesje równoległe
B1. Zmiany w strukturze zawodowej (sala A)       B2. Technologia a wyniki na rynku pracy (sala D) (tylko w jęz. angielskim) 13:00 – 14:00   Obiad
14:00 – 15:30   C. Podział pracy na świecie (sala A) 15:30 – 16:00   Przerwa kawowa
16:00 – 17:30   Sesje równoległe
D1. Zadania w pracy (sala A) D2. Firmy i płace (sala D) (tylko w jęz. angielskim)  
DZIEŃ II (7.12.)
09:00 – 09:30   Rejestracja i kawa
09:30 – 11:30   Sesje równoległe
E1. Nierówności między kobietami i mężczyznami (sala A) E2. Zatrudnienie osób starszych (sala D) (tylko w jęz. angielskim) 11:30 – 12:00   Przerwa kawowa
12:00 – 13:00   F. Niedopasowanie umiejętności a luka płacowa między kobietami i mężczyznami (sala A)
  • From Gender Skill Gaps To Gender Wage Gaps: Evidence From PIAAC - Sara de la Rica (University of the Basque Country)
13:00 – 14:00   Obiad
wszystkie wydarzenia